Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’deki Marinaların Sürdürülebilirlik Uygulamaları: İstanbul Bölgesi Vaka Analizi

Emine Dilara Yıldırım
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Nergis Özispa
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple tarih, kültür, sanat, doğal güzellikler söz konusu olduğunda, aynı coğrafyada bulunan diğer şehirlere göre eşsiz bir üstünlüğe sahiptir. Fakat İstanbul bölgesindeki kentsel yapılaşma sebebiyle birçok tarihsel, kültürel ve doğal güzellikler kaybolmaktadır. Son yıllarda popüler bir kavram haline gelen sürdürülebilirlik uygulamalarının, özellikle İstanbul gibi tarihsel ve kültürel açıdan büyük öneme sahip şehirlerin korunması adına uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, çalışmanın temel amacı İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren marinaların, sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yaklaşımlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, marinalarda hali hazırda uygulanan sürdürülebilirlik faaliyetleri derlenerek, literatüre ve sektör uygulayıcılarına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmanın tanımlanan amacına ulaşabilmek için, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren üç marina ile yüz yüze ve e-mail aracılığıyla derinlemesine mülakat gerçekleştirilerek elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışma araştırmanın bulguları, sektör için öneriler ve gelecek araştırmalar için yönergeler ile sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marina, İstanbul Bölgesi, Sürdürülebilirlik

Sustainability Practices of Marinas in Turkey: A Case Study in Istanbul Region

İstanbul is one of the most important cities of Turkey that hosted many civilizations from past to present. Therefore, when history, culture, art and natural beauties are mentioned, İstanbul has a unique advantage over other cities in the same geography. However, because of the urbanization in the Istanbul region, many historical, cultural and natural beauties are disappearing. Sustainability practices, which have become a popular concept in recent years, are thought to be beneficial in terms of protecting cities like İstanbul which has historical and cultural significance. For this reason, the main purpose of the study determined as to examine the sustainability practices and approaches of marinas operating in the Istanbul region in terms of social, economic and environmental dimensions. The study also aims to contribute to the literature and sector practitioners by compiling the sustainability activities already implemented in marinas. In order to reach the defined purpose of the study, the data obtained from three marinas operating in İstanbul region with in-depth interview method via face to face and e-mail are evaluated. The study has been concluded with the findings of the study, recommendations for the sector and guidelines for future researches.

Keywords: İstanbul Region, Marina, Sustainability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.