Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’deki Uzun Yol Şoförlerinin Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma

Emel İslamoğlu
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Sinem Yıldırımalp
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Dilay Güvenç
Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Dünyada günden güne gelişen lojistik sektörü, Türkiye’de de özellikle son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu sektör kendine has özellikleri ile emek yoğun bir sektör olup uzun yol şoförleri yoğun olarak çalışmaktadır. Uzun yol şoförlerinin tehlikeli ve zor çalışma koşulları altında çalıştığı bilinmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki uzun yol şoförlerinin çalışma koşullarını incelemek ve yaşadıkları sorunların nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla 28 uzun yol şoförü ile mülakat yapılmıştır. Araştırma neticesinde; uzun yol şoförlerinin çalışma süreleri, iş güvencesi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve ücretler konusunda önemli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu sorunların en önemli nedenlerinin; yöneticilerin eğitimsizliği, yasaların yeterince bilinmemesi ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Taşımacılık Sektörü, Uzun Yol Şoförleri, Çalışma Koşulları

A Research on Working Conditions of Long-Distance Drivers in Turkey

In the developing world day to day logistics sector, especially in recent years has gained great importance in Turkey. This sector is a labor-intensive sector with its own characteristics and long-distance drivers work intensively. Long-distance drivers are known to work under dangerous and difficult working conditions.This study examines the working conditions of long-distance drivers in Turkey and aimed to reveal the causes of the problems they experienced. For this purpose, 28 of the long-distance drivers were interviewed. As a result of research; it has been found that long-distance drivers experience significant problems with their working time, job security, work accidents and occupational diseases and wages. In addition, the most important reasons of these problems; the lack of knowledge of the laws, and the lack of supervision.

Keywords: Turkey, Transportation Sector, Long-Distance Drivers, Working Conditions

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.