Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Proje ve Ağır Taşımacılık Sürecinde Bir Uygulama: Tarihi Eser Lojistiği Kapsamında Hasankeyf Zeynel Bey Türbesinin Taşınması

Özhan Görçün
Öğr. Gör., Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Türk Lojistik sektörü Gümrük Birliği süreci ile birlikte artan yük talebine bağlı olarak farklı hizmet süreçleri göstermiştir Son yirmi yıl boyunca büyük İnşaat ve yol projelerinin yürütülmesi için gereken lojistik taşıma araç altyapısına yatırım yapan firmalarımız araç altyapısı ile beraber gereken Teknik bilgi ve operasyonel beceri gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Bu Çalışmamız Ülkemizin Ağır Taşıma alanında ulaştığı ilerlemenin en önemli örneklerinden biri olan Hasankeyf Zeynel Bey Türbesinin taşınamasın sürecinin analizi yapılacaktır. Lojistiğin alt dalı olan Ağır Taşımacılığın içinde önemi artan Tarihi eserlerin taşınması alanında Ülkemizin Dış Ticaret ve Lojistik potansiyelinin gelişimi hızlandıracak olan Tarihi Eser Lojistiğinin gelişmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Proje Taşımacılığı, Ağır Taşıma, Tarihi Eser Lojistiği

International Project and Implementation On Heavy Transport: Hasankeyf Zeynel Bey Tomb Transport In The Scope of Historic Work Logistics

Turkish Logistics sector has different service processes due to increasing freight demand together with Customs Union process. Our company invests in logistics transportation infrastructure required for the execution of big construction and road projects during the last year. Required with vehicle infrastructure. Technical knowledge and operational skills competed with developed countries. has reached the level that it can. This is an analysis of the period of transport of the Hasankeyf Zeynel Bey Tomb, one of the most important examples of the progress that our country has reached in the field of Heavy Transport. In the field of transportation of Historical monuments, which will be emphasized in the Heavy Transport, which is the subdistrict of the Logistics, the necessary things to be done for the development of the Historical Logistics which will accelerate the development of the foreign trade and logistic potential of our country will be emphasized.

Keywords: Project Transportation, Heavy Transport

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.