Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Taşımacılık Sektörünün Etkinliğinde Yeşil Lojistik

Gözde Arcan Yılmaz
Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Hilal Yıldırır Keser
Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Dünya ticaretin küreselleşmesi ile üretim ve tüketim merkezleri farklı yerlerde konumlanmaya başlamıştır. Bu durum lojistik sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamış, hammaddenin başlangıç noktası ve nihai tüketici arasında artan mesafelerde taşımacılık hizmetlerine talep her geçen gün daha fazla artmıştır. Artan talep, taşımacılık sektörünün gelişiminde önemli bir etken olmuştur, ancak diğer taraftan gerekli olan enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılanması sera gazı yayılımını önemli ölçüde arttırmıştır. Sera gazı salınımındaki artışın başta iklim değişikliği olmak üzere, canlı yaşamı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir. Bunun yanısıra, ekonomik açıdan bakıldığında birçok kayıp ve zararlarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple taşımacılık hizmetlerine olan talep artarken, bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında verilecek zararları en düşük seviyede tutacak yeşil lojistik uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikte yeşil lojistik kapsamına ve temel uygulamalarına değinilecek, ardından uluslararası taşımacılık sektöründe fosil yakıt kullanımlarının yarattığı olumsuz etkiler ile bu etkilerin azaltılmasında yeşil lojistik uygulamalarının önemi ele alınacaktır. Son olarak, dünyada ve Türkiye’de uluslararası taşımacılık sektörünün etkinliğinde yeşil lojistik uygulamalarının kullanımına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Lojistik, Sera Gazı, Uluslararası Taşımacılık

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.