Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticaret Sürecinde Joint- Venture Kavramı ve Ortak Seçim Süreci

Fikret Cankar
Öğr. Gör., Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Küreselleşmenin yaygınlaştığı, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel anlamda pek çok değişimin yaşanmaya başladığı dünyada; işletmelerin kendi varlık ve yetenekleriyle yaşamlarını sürdürebilmesi ve rekabet gücü sağlayabilmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle işletmeler çoğu zaman ortaklığa ihtiyaç duyarlar. İşbirliği yoluyla yatırımlardan biri olan ortak girişim şeklindeki ortaklığın belirli işlerle sınırlı olması, her alanda uygulanabilmesi ve ortaklığa katılan şirketlerin hukuki kişiliklerini kaybetmemeleri, bu tür bir yapılanmanın tercih edilmesindeki en önemli sebebi oluşturmaktadır. Uluslararası pazarlarda Joint- Venture kavramı ve ortak seçim süreci incelenen bu çalışmada ortaya konmak istenen, ortak girişimin ne olduğu, diğer pazarlara giriş şekilleriyle farklılıkları ve benzerlikleri ile ortaklıkları seçim sürecidir.

Anahtar Kelimeler: Joint Venture, Ortak Girişim, Uluslararası Pazarlama, Ortak Seçimi

Joint-Venture Concept and Joint-Choice Process in International Markets

In a world of expanding globalization, and of countless economic, social, political, and cultural changes, it is becoming more and more dİfficult for the enterprises to subsist, and gain competitive power by their own entities, and skills. Therefore, enterprises usually seek for partnerships. Partnerships in the form of joint-venture is one of the cooperative investments. Its being limited to specifıc transactions, its applicability on any fîeld, and for its participant companies not abandoning their legal entities, ali these characteristics constitute the main reason for choosing joint-venture as a means of restructuring. This study, examining the concept of Joint-Venture, and Joint-Choice process in international markets, it is sought to put fbrth the meaning of Joint-Venture, its differences from, and similarities with other forms of entrance into markets, as well as its concomitant Joint-Choice process.

Keywords: Joint-Venture, International Markets, Joint-Choice, Joint-Elective

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.