Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticarette Denizyolu Taşımacılığı ve Ticaret Hukuku Bakımından Önemi

Selma Aytüre
Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ömer Berki
Türk Dışticaret Vakfı, Ankara, Türkiye

Uluslararası ticarette taşımacılık, tarihin ilk çağlarından bu yana büyük ölçüde denizyoluyla yapılmaktadır. 2017 yılında gerçekleşen 17,7 Trilyon ABD doları seviyesindeki dünya mal ticaretinin % 80’lik bölümünün denizyolundan yapıldığı düşünüldüğünde konunun önemi daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz ihracat ve ithalatının % 60’a yakın bir kısmının denizyolundan yapılıyor olması da bir diğer önemli noktadır. Deniz ticareti, Türk Ticaret Kanunu’nun 931 - 1400. maddeleri arasında, 470 madde hacmindeki “Deniz Ticareti” başlıklı Beşinci Kitabı ile düzenlenmiştir. Bu maddelerde yer alan hususlar incelenerek, ülkemizdeki Deniz Ticaret Hukuku öğretisi hakkında bir analiz yapılmıştır. Bildiride deniz ticaretindeki özel terminolojik alt yapı da değerlendirilmiş, bu kavramların pratikteki önemi vurgulanmıştır. Konu, denizyolu taşımacılığının hukuki altyapısının anlaşılması bakımından önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Deniz Taşımacılığı, Ticaret Hukuku

Maritime Transportation in International Trade and Its Importance in Terms of Commercial Law

In international trade, transportation has been largely made by maritime since the early ages of history. Considering that 80 % of World Trade in goods, which was USD 17.7 trillion in 2017, was made from the sea, the importance of the issue is even more striking. Another important point is that nearly 60 % of our country's exports and imports are made by sea. The maritime trade was organized by the Fifth Book titled "Maritime Trade" in the volume of 470 articles between 931 - 1400 of the Turkish Commercial Code. Using subjects on those articles an analysis was made about the Maritime Trade Law doctrine in our country . The specific terminological infrastructure of the maritime trade was also evaluated in the declaration, emphasizing the practical importance of these concepts. The issue is important in terms of understanding the legal infrastructure of marine transportation.

Keywords: Maritime Transport, Trade Law, International Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.