Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararasılaşma Çerçevesinde Perakende Değişim ve Perakende Lojistik

Cihat Kartal
Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Hilal S. Çiftçi
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Lojistik faaliyetler, pazarlama biliminin önce 4P ardından 7P bileşenlerinden “dağıtım” ile ilgili olup, tüketicilerin artan beklentileri ve azalan zamanlarının eş zamanlı gerekliliklerini yerine getirme süreci olarak sürdürülmektedir. Perakende lojistiği ise, ürünlerin rafta bulunabilirlikleri ile fiyatın eş zamanlı uyumunun sürekli hale getirilmesi olarak değerlendirilebilir. Perakendeciler açısından “rafta bulunabilirlik” çerçevesinde faaliyet sunabilmek, güçlü bir teknolojik destekli takip sistemini gerektirmekte ve bu da genellikle “entegre lojistik sistemi” olarak ifade edilmektedir. Tüketiciler, özellikle de artan eticaret hacmine bakılarak da anlayabileceğimiz “çevrimiçi alışveriş”lerinde, ürünlerini sipariş aşamasından itibaren iade sürecine kadar detaylı bir şekilde takip etmektedirler. Tüm bu nedenler ile, işletmeler, en uygun lojistik süreçlerin bulunması, tasarlanması ve uygulanmasından önce, lojistik potansiyel optimizasyonunu sağlamak durumundadırlar. Bunun için de perakendeciliğin değişen yönlerinin takibi ve bu değişime ayak uydurulması işletmenin devamlılığı için kaçınılmaz olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Uluslararasılaşma, Perakende Lojistiği

Retail Change and Retail Logistics in Internationalization Framework

Logistics activities are concerned with the "distribution" of the marketing science followed by the 4P and then the 7P components and continue as the process of fulfilling the simultaneous requirements of the increasing expectation and decreasing consumer. Retail logistics can be considered as a continuous process of synchronizing the availability of products with rafts. Being able to operate within the framework of retailers 'raft availability' requires a strong technologically backed tracking system, which is often referred to as an "integrated logistics system". Consumers are following their products in detail from the ordering stage to the returning process, especially in "online shopping", which we can understand from the increasing e-commerce volume. For all these reasons, businesses must ensure logistics potential optimization before finding, designing and implementing the most appropriate logistics processes. This is followed by changing aspects of retailing and it is inevitable for the continuation of this change-keeping operation.

Keywords: Logistics, Internationalization, Retail Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.