Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeşil Satın Alma Kapsamında Öğrencilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Eğilimlerinin İncelenmesi: Vakıf Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Aynur Acer
Dr. Öğr. Üyesi, Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İ. Bihter Karagöz Taşkın
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Metin Taşkın
Öğr. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye

Küresel ısınma, teknolojik gelişmeler ve dünyada sahip olunan kıt kaynakların bilinç dışı kullanımı gibi nedenlerden dolayı tüketicilerin çevreye karşı duyarlılığı giderek artmıştır. Toplumsal ve yasal düzenlemelerin de etkisiyle tüketiciler çevre dostu ürünleri satın alma eğilimindedir. Bu çalışmada öğrencilerin çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemek açısından İstanbul’da vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilere anket yöntemi uygulanmıştır. Likert ölçekli sorulardan oluşan yargılar Ki-kare bağımsızlık testi ile analiz edilmiştir. Demografik özellikler ile öğrencilerin çevre bilinci ve çevre dostu ürün kullanma eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmış ve öğrencilerin çevre dostu ürünleri satın alma eğilimleri ve çevre bilinci ile ilgili anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevreye Duyarlı Ürün Kullanımı, Yeşil Satınalma, Çevre Bilinci

An Investigation Intended for Students’ Tendency Towards Green Products Within Environmental Purchasing: A Research On The Students Of Foundation University

Due to reasons such as global warming, technological developments and unconscious use of scarce resources in the World, consumers have been increasingly receptive to the environment. In addition, with the influence of social and legal regulations, consumers tend to purchase environmentally friendly products. In this study, A survey method was applied the students studying at foundation university İn Istanbul in order to determine students' environmental awareness and their tendency to use environmentally sensitive products. Statements consisting of Likert-scale questions were analyzed by Chi-square independence test. It was investigated whether there is a relationship between demographic characteristics and the tendency of students to use environmentally conscious and environmentally friendly products The result of this study, significant finding was obtained that regarding the tendency of students to purchase environmentally friendly products and environmental awareness

Keywords: Environmental Awareness, Environmentally Products, Green Puchasing

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.