Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Satın Alma Sürecinde Tedarikçi Seçimi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama

Gözde Yangınlar
Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde küresel alanda yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler turizm sektöründe rekabetin daha da yoğunlaşmasına ve sektörün hızla büyümesine imkan sağlamıştır. Turizm işletmelerinin rekabet avantajı elde etmesinde, tedarikçi seçimi anahtar bir rol üstlenmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek, daha fazla kar elde edebilmek, piyasada kalıcı olabilmek ve kaliteyi iyileştirebilmek için işletmeler yoğun çaba sarf etmektedirler. İşletmelerin turizm sektöründe yüksek performans göstermeleri sadece kendi çabalarına bağlı değildir; aynı zamanda tedarikçilerinin de yüksek performans göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda turizm hizmeti sunan bir işletmenin istikrarlı ve sağlam bir tedarikçi ağına sahip olması ve tedarikçiler ile güven ortamına dayalı ve iyi iletişim kurması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, satın alma sürecinde tedarikçi seçim kriterleri hakkında mevcut literatür incelenmiş ve bir saha çalışması yürütülmüştür. Saha çalışması İstanbul’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinde anket yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Satın Alma, Tedarikçi Seçimi, Turizm

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 58

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.