Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Soğuk Zincir Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Malatya Örneği

Mustafa Deste
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Gizem Berber
İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Müşteriler tarafından talep edilen ürünlerin maliyet, zaman ve kalite açısından optimum şekilde tedariğinin, üretiminin ve dağıtımının sağlanması tedarik zinciri yönetiminin en önemli amaçlarından birisidir. Bir işletmenin tedarik zinciri planını optimum düzeyde gerçekleştirmesi, dolaylı veya doğrudan etki edebilecek bir çok nedenden dolayı oldukça zordur. Bu planlama zorluğunun üzerine birde ürünlerin bozulabilirliği ile ortaya çıkan soğuk zincir süreçleri eklendiğinde çözülmesi gereken problemlerin zorluğu ve sorunlarla karşılaşılma olasılığı daha da artmaktadır. Bu çalışmada, Malatya organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermekte olan gıda işletmelerinin hammadde tedariğinden nihai müşteriye kadar olan soğuk zincir uygulamalarıyla ilgili mevcut durum analizinin yapılması ve bu uygulamalarda karşılaşılan sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın kapsamını oluşturan soğuk zincir süreçlerine sahip olan işletmelerde yapılan gözlemler, yöneticilerle yapılan mülakatlar ve anket tekniği ile toplanan veriler değerlendirilerek sorunların tespit edilmesine ve işletme, hedef pazar, ürün, yönetici vb. özelliklerine göre yaşanan sorunlarda bir farklılığın olup olmadığına yönelik analizler gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Malatya Gıda Sanayi, Malatya, Soğuk Zincir

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 62

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.