Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Samet Güner
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Toplu ulaşım sistemlerinin performansı hem işletmeci hem de kullanıcı açısından değerlendirilebilir. İşletmeciler, sistemin verimliliğine ve kârlılığına odaklanırken, kullanıcılar ise kendilerine sunulan hizmetin kalitesine dikkat etmektedir. Performans değerlendirme sürecinde bu boyutlardan sadece birisine odaklanırken diğerini göz ardı etmek, sistemi doğru bir şekilde değerlendirmeyi engellemektedir. Bu çalışmada, otobüs hatlarının performansının hem işletmeci hem de kullanıcı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, belirli bir bölgede faaliyet gösteren otobüs hatlarının operasyonel etkinliği ve hizmet kalitesi ölçülmüştür. İşletmecinin bakış açısını yansıtan operasyonel etkinlik, Veri Zarflama Analizi ile ölçülmüştür. Kullanıcının bakış açısını yansıtan hizmet kalitesi ise Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS’ten oluşan iki aşamalı bir yaklaşım ile ölçülmüştür. Böylelikle her otobüs hattının operasyonel etkinlik ve hizmet kalitesi skoru elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre otobüs hatlarına ilişkin performans iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: AHP, TOPSIS, VZA, Operasyonel Etkinlik, Hat, Hizmet Kalitesi, Otobüs

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.