Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Avrupa Birliğinin 181/2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Ramazan Durgut
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, yolcu haklarına ilişkin Avrupa Birliğinin 181/2011 sayılı Tüzüğünde düzenlenen otobüsle seyahat eden yolcuların haklarını açıklamak ve Türk hukukunda yapılacak düzenlemelere emsal olmasına yardımcı olmaktır.

Avrupa Birliğinin 181/2011 sayılı Tüzüğü ile başta yolculara seyahat öncesi ve sonrası seyahat şirketleri ile acentelerinin yolculuk ve yolcuların haklarına ilişkin bilgi vermesi, yolcuların seyahat sırasında kaza sonucunda ölüm ve yaralama halinde kendilerinin ve yakınlarının uğrayacağı zararları tazmin, seferin gecikmesi, ertelenmesi ve iptali halinde yolcuların sahip olduğu haklar, engelli yolcuların otobüsle seyahat hizmetine erişiminin sağlanmasına ilişkin hakları ortaya konulmuştur.

Otobüsle seyahat eden yolcuların haklarına ilişkin Avrupa Birliğinin 181/2011 sayılı Tüzüğü hali hazırda Türkçeye çevrilmediği gibi bu konuda monografik bir eser veya makale çalışmasıda yapılmamıştır. Bu konuda yapılan ilk çalışma olacaktır.

Çalışma Avrupa Birliğinin 181/2011 sayılı Tüzüğü esas alınarak yapılmamış olup, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç hukukları ile birlik dışındaki ülke hukukları incelenmemiştir. Türk hukukunda zaten özel bir düzenleme olmadığından, karayolu ile yolcu taşımaya ilişkin genel hükümler karşılaştırma için ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yolcu Hakları, Otobüs, Avrupa Birliği

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.