Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

e-ISBN-978-605-07-0684-0


II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Editör
Hakan Tunahan

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-3

4-6

Karayolu Yatırımlarının Ekonomik Etkileri

Ebru Demirci, Merve Seher Cebeci

7

8

9-10

11-12

13

Akıllı Kent Lojistiğinin Mekansal İlişkilendirilmesi

Gülşen Teslime Aydın, Zübeyde Öztürk

14-17

18-19

20

21-22

Lojistik Firmasında Altı Sigma Yöntemi Uygulaması

Kübra Yazıcı, Semra Boran, Hatice Seda Gökler

23

24-25

26-27

28-29

30-32

35-36

Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP

Bahadır Fatih Yıldırım, Akif Fidanoğlu

37

38

39-40

41-42

43

44

45-46

47-49

50-51


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.