Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Genel Depo Yeri Seçimimin Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Modellenmesi: İstanbul Örneği

Aynur Acer
Dr. Öğr. Üyesi, Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Erdal Dinçer
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde tedarik zinciri yönetimi işletme performansının artışında kritik bir faktör haline gelmiştir. Depo yeri seçimi, verimli ve etkin bir tedarik zinciri ağının oluşturulmasında önemli bir karar verme sürecidir. Bu çalışma da uygun depo yeri seçimi problemi ele alınmış ve en önemli kriterler belirlenmeye çalışılmıştır

Lojistik giderler içinde en önemli maliyet kalemlerinden biri olan depolama faaliyetlerinde, depo yeri seçimi önem arz etmektedir. Çalışmada Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak Istanbul ve çevresinde en uygun depo yeri seçenekler arasından belirlenmeye çalışılmıştır.

Uygulama sonucu incelendiğinde İstanbul ve çevresi için en uygun genel depo yeri seçimi probleminde ilk tercih edilmesi gereken seçeneğin Gebze olması gerektiği belirtilmiştir. Çalışma depo yeri seçimi ile ilgili kriterlerin literatür taraması ve uzman görüşleri alınarak belirlenmesi açısından önem arz etmekte ve gelecek çalışmalarda farklı yöntemlerin de kullanılabilmesi açısından fayda sağlamaktadır.

Alternatifler olarak kullanılan İstanbul ve çevresindeki beş yerleşim birimi çalışmanın kısıtları olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Depo Yeri Seçimi, Bulanık AHP, Depolama, Yer Seçimi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.