Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Satellite-AIS Teknolojisinin Denizyolu Taşımacılığı Paydaşlarına Faydaları Üzerine Bir İnceleme

Bora Şan Turgut
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

S-AIS (Satellite - Automated Identification System / Uydu Temelli Otomatik Tanımlama Sistemi) sayesinde gemilerden, LRIT (Long Range Identification System / Gemilerin Uzak Mesafelerden Tanımlanması ve Takibi) sistemine kıyasla, daha kısa zaman aralıklarıyla ve daha fazla çeşitte bilgi elde edilebilmektedir. Ayrıca bu bilgiler, LRIT sisteminin aksine, enlem ve boylam kısıtlaması olmaksızın yani gemiler dünyanın hangi bölgesinde olurlarsa olsunlar elde edilebilmelerinin yanı sıra özel sektör tarafından doğrudan elde edilebilmektedirler. Gemilerin koordinat ve Tahmini Varış Zamanı bilgileri sayesinde dünya denizyolu yük taşımacılığındaki mevcut ticaret kalıplarının ve bu kalıplardaki değişimlerin gözlenebilmesi mümkün hale gelmektedir. Hatta yoğun trafik bölgelerinin dünya üzerinde nerelerde yer aldıkları ve bu bölgelerin yılın hangi dönemlerinde yoğun olduklarının tespit edilebilmesi sayesinde; Liman Devletleri, taşıyan ve taşıtanlar, gemi finansçıları, gemi yakıt ve malzeme tedarikçileri, sigortacılar, kulüpler, yatırımcılar, liman işletmecileri vb. paydaşların pazar incelemelerini daha kapsamlı bir şekilde yapabilmelerine, kendilerinin piyasadaki durumları ile hedef pazarlarını daha iyi tespit edebilmelerine ve doğru yatırım ve işletmecilik kararlarını verebilmelerine katkıda bulunulması mümkündür. Böylelikle, paydaşların kendi faydalarına yönelik gerekli adımları atarak daha profesyonel bir yaklaşımla daha başarılı sonuçlar elde edebilmeleri sağlanabilecektir. Bu araştırmanın amacı; konu ile ilgili yapılacak literatür taraması sonucunda elde edilen veriler ile Türk deniz taşımacılığı paydaşlarına katma değer oluşturabilecek çözüm önerileri geliştirmektir.

S-AIS sisteminin anlaşılabilmesini sağlayabilmek adına öncelikle AIS teknolojisine değinilecek ve sonrasında S-AIS teknolojisinin ek olarak hangi faydaları hangi yollarla sağlayabildiği incelenecektir.

S-AIS teknolojisinin; sayıları çok yüksek olan denizyolu taşımacılığı paydaşlarının çoğunun işine yarayacak epey fayda sağlamakta olduğunun farkına varılmıştır. Bu alanda Türkiye'de pek fazla çalışmaya rastlanılmamıştır.

S-AIS teknolojisi bazı teknolojik kısıtlamalar sebebiyle, yoğun gemi trafiği bulunan bölgelerde diğer bölgelere kıyasla daha az miktarda veri sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: AIS, S-AIS, Gemi Takibi

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0684-0

Sayfa: 41-42

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.