Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP

Bahadır Fatih Yıldırım
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Akif Fidanoğlu
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP'nin tanıtılması amaçlanmaktadır. TRRP, rotalama ve çizelgeleme problem setlerinin paylaşıldığı bir kütüphane olarak hizmet verecek, konu ile ilgilenen araştırmacıların çözümlerinin sistem üzerinden paylaşılmasına olanak sağlayacak bir web aplikasyonu olarak tasarlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından sağlanan il-ilçe uzaklık mesafeleri kullanılarak hazırlanan veri setinden il bazlı rotalama problemleri ve alt problemleri türetilmiş, bu problemler için araştırmacıların sisteme kayıt olarak çözümlerini gönderecekleri bir alt yapı oluşturulmuştur. TRRP ile amaç, rotalama ve çizelgeleme problemleri için yerel bir rotalama problemleri kütüphanesi oluşturulması, araştırmacıların yerel problemlere özgü farklı metodolojiler geliştirmelerine ön ayak olunması, sektörün de bu minvalde taleplerini iletebilecekleri araştırmacılara ulaşmalarına imkân tanınmasıdır.

Çalışma kapsamında oluşturulan TRRP, KGM tarafından sağlanan gerçek ölçüm değerlerinin (km) bulunduğu bir verisetinden faydalanmaktadır. TRRP kullanıcı arayüzü Python programlama dilinin web framework ü olan Django kullanılarak tasarlanmıştır. Localhost üzerinden test çalışmalarının devam ettiği TRRP yakın bir zamanda online olarak hizmet vermeye başlayacaktır.

Rotalama ve çizelgeleme problemleri için analitik çözümler problemin boyutlarına bağlı olarak yüksek çözüm süresi, işlem maliyeti vb. sebeplerle çoğu zaman verimli çalışmamaktadır. Bu nedenle analitik çözümlere alternatif olarak geliştirilmiş sezgisel yöntemler literatürde bu tip problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılmakta ve sezgilsel algoritmalara ilişkin yeni yaklaşım önerileri hızla artış göstermektedir. Özellikle araştırmacıların geliştirdikleri algoritmaların etkinliklerini ölçmek üzere benchmark problemi olarak da adlandırılabilecek problemler üzerinden faydalandığı bilinmektedir. Bu çalışma son yıllarda lojistik konumu ile önem arz eden ülkemiz için bu tür bir benchmark problemi kütüphanesi oluşturulması noktasında özgün değere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Rotalama, Türkiye, Veri Kütüphanesi, Test Problemi, Python

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.