Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Finansal Risk Algısını Etkileyen Faktörler: Lojistik Alanında Bir Uygulama

Ebru Demirci
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Özge Buran
none, , Türkiye

Bu çalışmada lojistik alanında eğitim gören öğrencilerin finansal risk algısına etkileyen faktörlerin araştırılması hedeflenmektedir. Finansal risk algılarına yönelik davranış ve beklentilerinin tespit edilerek girişimcilik eğilimlerine yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada özellikle üniversite öğrencilerinin gelecek planlarına yönelik olarak girişimcilik ortamından nasıl etkilendikleri ve davranışlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi ekonomik kalkınma açısından önem arz etmektedir. Gelişen lojistik sektöründe yenilikçi bakış açılarının geliştirilmesi ve öğrencilerin yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada geniş perspektifle daha çok üniversite öğrencisi ile anket çalışması yapılabilir ve anket farklı yaş gruplarına uygulanabilir. Anket Yöntemi ile analiz edilecektir. Çalışmada öğrencilerin girişimcilik ortamını dikkatle takip ettikleri ve demografik özelliklerinin etkisi gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Öğrencileri, Risk, Finansal Risk, Tolerans

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.