Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

e-ISBN-978-605-07-0770-0


III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Editör
Ahmet Çetindaş
Ebru Demirci
İbrahim Akben
Zehra Vildan Serin

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-3

4-5

6

7-8

9-10

11-13

14-16

17

18

19-20

21-22

23

24

25-27

28

30-31

32

33

34

35-37

38-40

41-43

44-46

47-49

50-51

52-53

54-55

56

57-58

PSI Yöntemi ile Stok Sınıflandırması

Alptekin Ulutaş, Umur Ölmez

59-60

Seçili Kripto Paralarda Kümeleme Analizi

İlker İbrahim Avşar, Zehra Vildan Serin

61

62-64

65

66

67

68

69-70

İskenderun Şehir Lojistiği

Osman Fidan, Ercan Kılınç

71

72

73

Lojistikte Elektrik Motorlu Araçların Seçimi

Mehmet Günay, Gül Denktaş Şakar

74

75-77

Makarna Endüstrisinde Araç Rotalama Problemleri

Nilgün Moralı, Gülcemal Acar

78-80

81-82

83-85

86-87

88-90

91-92

93

Köprü ve Otoyol Gelirlerinin İstatistiksel Analizi

Çağdaş Kara, Arzu Altın Yavuz

94-95

96-97

98-100

Kent İçi Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Özden, Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara

101-103

Kuşak ve Yol İnisiyatifinin Kodları: Bir Medya İçerik Analizi

Büşra Gezikol, Tuğba Onur, Hakan Tunahan

104-106

107-109

110-111

112-114

115

116-118

119-121

122

123-125

126

127

128-129

130-132


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.