Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hibrit Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Hüseyin Korkmaz
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dünya genelinde hızla artan nüfus ve şehirleşme oranı ulaşım ve trafik problemlerini doğurmaktadır. Nüfus artışı ve şehirleşmeyle birlikte araç sayıları artmakta ve petrol ve türevi yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçların çevreye verdiği zarar hat safhaya ulaşmaktadır. Çevreye salınan zararlı gaz miktarında gelinen son nokta insanları alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Bu durumda, tarihi içten yanmalı motorların icadından öncesine dayanan elektrik motorlu araçlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Dünya petrol rezervlerindeki azalma ve elektrikli araçlarda menzil probleminin çözülmesi, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmaktadır. Bu araştırmada elektrik araçların gelişimi, türleri, hibrit elektrikli araçlar, elektrikli araçlarda kullanılan kaynak ve enerji depolama üniteleri, bataryalar ve yakıt pilleri hakkında genel değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Hibrit Elektrikli Araçlar, Yakıt Pilli Elektrikli Araçlar, Batarya,, Enerji Yönetimi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.