Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İki Boyutlu Palet Yerleştirme Problemi İçin Metasezgisel Çözüm Yaklaşımı

İrem Ünal
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Hakan Gorgün
none, , Türkiye

Serol Bulkan
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışma, lojistik yönetimini yakından ilgilendiren palet yükleme problem (PYP) tipi üzerine yoğunlaşan bir çalışmadır. Dağıtıcı palet yükleme problemi özelinde yapılan bu çalışmada ürünlerin en, boy ve yükseklik ölçülerinden bir boyutu aynı olacak şekilde kabul edilip çalışma 3 boyutlu palet yüklemeden 2 boyutlu palet yükleme problemine indirgenecek şekilde incelenmiştir. Öyle ki, farklı müşterilerin ürünlerini taşıma sırasında karıştırmayacak şekilde paletlere yüklenmesi kısıtı üzerine yoğunlaşır ve problem 2-boyutta incelendiği için de doğal olarak nesnelerin sadece 2-boyutta döndürülmesine izin verilmiştir. Problem çözümü için bir Genetik Algoritma (GA) geliştirilmiş ve geliştirilen bu algoritmanın iyi sonuç verdiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 2-Boyutlu Yükleme, Palet Yükleme Problemi (PYP), Genetik Algoritma

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.