Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İskenderun Şehir Lojistiği

Osman Fidan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Ercan Kılınç
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

İskenderun; Hatay İlinin en büyük ilçesi olmasının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen en büyük ilçelerinden biri olup, özellikle ticaret, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen önemli bir şehirdir. Türkiye’nin önemli limanlarından birini barındıran İskenderun Körfezi, İskenderun, Karayolu, Denizyolu ve Demiryolu ağları incelenerek İskenderun şehir lojistiği incelenmiştir. Limanların en belirgin özelliğinin iç hatlara lojistik hatlarının kurulması olduğu düşünüldüğünde, İskenderun Limanı ve Bölgesi Lojistik ağlarının gelişmesi ile birlikte endüstri, ticaret ve tarım sektörleri beraberinde lojistik süreçleri de geliştirmektedir. Bu durum coğrafi üstünlük ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Türkiye’de 2018 yılında üretilen yaklaşık 37 milyon ton çeliğin yaklaşık %50 ‘si olan 19 milyon ton çelik İskenderun Körfezinde üretilmektedir. İskenderun Körfezi Osmaniye Organize Sanayi Demir Çelik üretimi için bir merkez konumuna gelmiştir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin önemli limanlarından birini barındıran İskenderun Körfezi, karayolu, denizyolu ve demiryolu ağları ile birlikte değerlendirilerek İskenderun şehir lojistiği açısından avantajları, fırsatları ve dezavantajları yönünden ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İskenderun Şehir Lojistiği, Şehir Lojistiği, Yeşil Lojistik, Akıllı Şehirler

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.