Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kara Yolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Mehmet Adak
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada Türkiye kara yolu taşımacılığında yaşanan gelişmelerin ulusal ekonomik büyümeye olan katkıları analiz edilmiştir. 1966 ile 2018 yılları arasında ülkenin kamyon ve otobüs sayılarındaki artışlar ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 50 yılı aşkın bir süre için yapılan analiz sonucunda ülkede yaşanan otobüs sayısındaki artışın kamyon sayısında yaşanan artıştan daha büyük seviyede ve daha kısa sürede ekonomik büyümeye katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonucun nedeni olarak da otobüslerin nihai ürün, kamyonların ise genellikle ara malı üretiminde kullanıldıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kara Yolu, Kamyon,, Otobüs, Ekonomik Büyüme

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.