Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik İşletmeler ve Maliyet Yapıları

Erkan Uzun
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak, Türkiye

İşletmeler kuruldukları andan itibaren benimsedikleri misyonlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler, işletmenin büyüklüğü, faaliyet konusu, uzmanlık alanı gibi bazı özelliklerden dolayı her işletmede farklılık göstermektedir. Lojistik işletmeler ise diğer işletmelere oranla daha spesifik faaliyetlere sahiptir. Lojistik süreç içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler lojistik işletmesinin faaliyetlerini ortaya koymaktadır. Lojistik işletmeler, ana ve destekleyici olarak nitelendirilen birtakım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Faaliyetler her lojistik işletmesinde benzerlik gösterebileceği gibi farklılık da gösterebilir. İşletmelerin maliyet yapıları gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre şekillenmektedir. Lojistik işletmeler, talep ve tahmin yönetimi, sipariş işleme, satın alma, taşıma, depolama ve antrepo işlemleri, stok/envanter yönetimi, ambalajlama, fabrika içi destek ve montaj gibi süreçler, ihracat- ithalat ve gümrükleme işlemleri, taşıma faaliyetinin kapsamının belirlenmesi, taşıma türü, taşıma sözleşmesi ve taşıyıcı seçimi, sigortalama, elleçleme, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi ve tersine lojistik gibi faaliyetlerin tamamını olmasa da birçoğunu birlikte gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetler de lojistik işletme maliyet yapısı içerisinde belli bir paya sahip olmaktadır. Çalışmada lojistik işletmelerinin dikkate alınması ve sadece bu işletmelere özgü faaliyetlerin maliyetlerinin incelenmesi çalışmayı önemli hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, lojistik işletme kavramı, lojistik işletmelerin gerçekleştirdiği ana ve destekleyici faaliyetlerin neler olduğu ve lojistik işletme maliyetleri üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için hem nitel hem de nicel verilerden yararlanılmaktadır. Çalışma sonucunda lojistik işletme maliyet yapısı faaliyetler bazında ortaya konmaktadır. Ayrıca, lojistik işletme maliyet yapısını hangi faaliyetlerin oluşturduğu ve bu maliyetleri azaltmak için yapılabilecekler açıklanmaktadır.Özellikle lojistik işletme kaynak tüketimlerini gerçekleştiren faaliyetlerin lojistik işletme bünyesinde gerçekleştirilmesinin önemli olup olmadığı ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Faaliyetler ve Maliyet Yapısı , Lojistik İşletmeler

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.