Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarikçilerle Yapılan Yenilik Faaliyetlerinin Yeni Ürün Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Performansının Aracı Rolü

Bülent Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Ahmet Çetindaş
Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Tedarikçilerle iş birliği yapmanın birçok yolu ve boyutu mevcuttur. Bu çalışmada KOBİ’lerin tedarikçileriyle yürüttükleri yenilik faaliyetleri incelenmiş yeni ürün performansına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu tedarikçilerle yenilik faaliyetlerinin yeni ürün performansına etkisinde tedarik zinciri performansının aracı rolü incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul ve Gebze’de üretim yapan 156 KOBİ’den anket ile veri toplanmış ve yapısal eşitlik modeli kurularak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları tedarikçilerle yenilik faaliyetlerinin yeni ürün performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etki bulunmuştur. Dolayısıyla tedarikçileriyle yenilikçilik faaliyetleri yürüten KOBİ’lerin daha yüksek yeni ürün performansı gösterdiği ispatlanmıştır. Ayrıca tedarikçilerle yenilik faaliyetlerinin yeni ürün performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri performansının aracı rolü Process Makro yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve tedarik zinciri performansının bu etkide aracı olduğu görülmüştür.

Kuramsal çalışma neticesinde araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

H1: Tedarikçilerle yenilik tedarik zinciri performansını anlamlı olarak etkiler.

H2: Tedarikçilerle yenilik yeni ürün performansını anlamlı olarak etkiler.

H3: Tedarik zinciri performansı yeni ürün performansını anlamlı olarak etkiler.

H4: Tedarikçilerle yeniliğin yeni ürün performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri performansının aracı rolü bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Performansı, Yeni Ürün Performansı, Process Macro, Tedarikçilerle Yenilik Faliyetleri

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.