Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0

Zehra Vildan Serin
Prof. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Osman Fidan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Türkiye’de 2018 yılında üretilen yaklaşık 37,3 milyon ton çelik ile dünyada en çok çelik üreten 8. ülke konumundadır. 2018 yılında demir çelik ürünü 11,5 milyar dolar ihracaat ve 18,4 milyar dolar da ithalat gerçekleştirmiştir. Bu oran toplam ihracatın %11 ve toplam ithalatın ise %8 tekabül etmektedir. Demir Çelik ihracatı ve ithalat kalemlerinde 3.sırada yer almaktadır. Ayrıca Demir Çelik Sektörü, otomotiv, makine imalatı, inşaat, altyapı, savunma, vb. sektörleri için de temel endüsti konumundadır. Çalışmanın soncunda; Dünyada en çok çelik üreten ilk 10 ülke ve Türkiye demir çelik sektörü rekabet avantaj ve dezavantajları incelenmektedir. Küresel rekabet üstünlüğü sağlamak için teknoloji ve kaynakların etkin kullanılarak, Endüstri 4.0 geçiş için rekabet üstünlüğü incelenmiştir. 2019 Yılı Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da Türkiye 100 puan üzerinden 62,1 puan ile 141 ülke arasında 61. sırada yer almaktadır. Dünya’da üretilen çeliğin 1.808,4 milyon ton çeliğin, %51’ olan 928,3 milyon tonunu Çin üretmekte, en çok çelik üreten listesinde 1. sırada olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 73,9 puanla, 28. Sırada yer almaktadır. Hindistan 106,5 milyon ton Çelik üretetimi ile 2. Sırada olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 61,4 puanla, 68. sırada yer almaktadır. Japonya 104,3 Milyon ton Çelik üretimi ile 3. Sırada yer almakta olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 82,3 puanla, 6. sırada yer almaktadır. Cevher, hurda, enerji ithale eden Türkiye, demir Çelik endüstrisinde rekabet avantajı sağlamak için endüstri 4.0 uygulamalarına geçmesi rekabet avantajı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik, Endüstri 4.0, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 (KRE), Çelik 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.