Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'nin 2023 ve 2071 Hedefleri Doğrultusunda Yerli ve Milli İnsansız Hava Araçları Üretmesinin, Ekonomik, Siyasal ve Askeri Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

Erdal Kılıç
Öğr. Gör., Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte savunma sanayiinde dünya çapında büyük değişiklikler görülmüştür. Askeri tehdidin azalmış olarak değerlendirilmesi ile birçok devlet savunma bütçelerini düşürmüş, büyük savunma projelerini yavaşlatmıştır. Az gelişmiş ülkelerde, askeri sanayi üretimi büyük ölçüde kesilmiş, bazı üretim hatları tamamen kapatılmıştır. 1990'ların ortalarından itibaren ise, dünya savunma sanayii sektörüne (özellikle Amerika’da) daha çok önem verildiği görülmektedir. Ülkeler yabancı teknolojilerden faydalanmak istemekle birlikte yabancı tedarikçilere bağımlı olmaktan kendilerini korumak istemektedirler. Savunma sanayii, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu bilinçle hareket eden Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve dolayısıyla savunma sanayiinin Devlet eli ve yönlendirmesiyle geliştirilmesini öngörüp, bu hedef doğrultusunda girişimlere başlamıştır. Türkiye savunma sanayii; millileşme çalışmaları çerçevesinde kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı aracını, füze ve roket sistemlerini üretecek duruma geldi. Ülkelerin savunma ihtiyaçları, dünya coğrafyasında bulundukları bölgelerin stratejik konumuna, sahip oldukları yeraltı kaynaklarına ve enerji kaynaklarına yakınlıkları derecesinde ortaya çıkan tehdit algılamalarına ve bölgesel veya küresel güç olma durumlarına göre şekillenmekte, ülke çıkarları doğrultusunda izledikleri politikalara uygun stratejilerle değişmektedir. Etrafımızdaki siyasi ve askeri çatışmalardan dolayı ülkemize dönük çeşitli riskler, tehlikeler, tehditler var. Bunlara karşı asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığını, vatanımızın savunmasını yapabilmemiz, 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmemiz için kendi savunma sanayimizi oluşturabilmeliyiz. 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile 462 bin kilometrekare mavi vatanın güvenliğinin sağlanabilmesi yerli ve milli savunma sanayimizi kurabilmekten geçmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, Milli Savunma Sanayii, Milli Güvenlik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.