Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

Bahadır Fatih Yıldırım
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Adıgüzel Mercangöz
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada ülkelerin lojistik performanslarının ölçümünde genel bir gösterge olarak kabul görmüş olan ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan LPI endeksi incelenecektir. LPI ölçümünde kullanılan göstergeler ile Türkiye ve komşu ülkeler lojistik performansları bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Çalışmada kullanılacak olan veri seti Dünya Bankası tarafından yayımlanmış 5 dönemlik istatistiğin bir aralıkta gri sayı olarak temsil edileceği şekilde hazırlanacaktır. Oluşturulan gri sayılar ile elde edilen karar matrisi VIKOR-G yöntemi kullanılarak analiz edilecek ve 5 dönemi kapsayan tek bir sıralama elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: LPI, VIKOR-G, VIKOR, Gri Sistem Teorisi, Gri Sayılar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.