Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Deniz Turizminde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Can ve Mal Emniyeti Açısından Önemi: Antarktika Kruvaziyer Seyahati Örneği

Erdal Arlı
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kruvaziyer turizmi deniz işletmeciliğinin alt kollarından biridir. Kruvaziyer turizminde müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde destinasyonların planlandığı, evlerinden geminin kalkış limanına, seyahat bitiminde gemi varış noktasından müşterilerin evlerine kadar transferlerin planlandığı lojistik ve tedarik zinciri yönetimi yer alır. Bunun yanı sıra geminin limandan kalkışından önce kruvaziyer turistlerin ve geminin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda emniyet teçhizatları, yiyecek-içecek, tatlı su, yakıt, yedek parça vb. gibi tedariğinin uygun tedarikçilerden, tam zamanında, eksiksiz, hasarsız, kaliteli ve uygun maliyetle tedarik ve lojistik yönetimine ilişkin bir planlamanın olması gereklidir. Özellikle uzun sürebilen kruvaziyer seyirlerinde (okyanus geçişi gibi) ve Antarktika gibi tedarik ve alış-veriş imkanının olmadığı bir destinasyonda bu ihtiyaçların tedariği (7/24) kesinlikle mümkün değildir. Özellikle Antarktika’ya yönelik kruvaziyer seyahatleri için bu durum can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturulabilir. Gemi kalkışından önce doğru yapılmamış tedarik zinciri ve lojistik yönetimi iç ve dış müşteri memnuniyetini doğrudan olumsuz etkiler. İlave olarak can ve mal emniyetini ciddi tehdit edecek bir durumla karşılaşılabilir. Bu çalışmanın amacı deniz turizm lojistiğinde yeni trendler arasında yer alan Antarktika kruvaziyer seyahatleri için lojistik ve tedarik zincirinin öneminin ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada; öncelikle Antarktika kruvaziyer seyahatlerini çekici kılan unsurlar ortaya konmuştur. Ardından turistlerin kapıdan kapıya transferlerine yönelik planlama seçenekleri belirtilmiştir. Son olarak yiyecek-içecek, yakıt, tatlı su, ısıtma gibi gemi, çalışanlar ve kruvaziyer turistler için gerekli olan ihtiyaçların lojistik ve tedarik zinciri açısından önemi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antarktika, Deniz Turizmi, Kruvaziyer Seyahati

The Importance of Logistics and Supply Chain Management on Life and Goods Safety In Marine Business Tourism: Antarctic Cruise Voyage Example

Cruise tourism is one of the sub-branches of maritime business. Cruise tourism includes logistics and supply chain management, where destinations are planned to meet cruise tourists’ demands and needs, and transfers are planned from their homes to the ship's departure port, from the ship's arrival point to the customers' homes at the end of the trip. In addition, before the departure of the ship from the port, the safety equipment, food and beverage, fresh water, fuel and spare parts required for the cruise tourists and the ship must be supplied. For this, there should always be a feasible planning regarding the relevant needs from the appropriate suppliers, timely, complete, undamaged, quality and cost-effective supply chain and logistics management. In cruise management, it is very important to plan this supply process correctly, especially before the ship's departure from the port. It is definitely not possible to supply these needs (24/7), especially in long cruise voyages (such as ocean passage) and in a destination such as Antarctica where there is no supply and shopping opportunity. Improper supply chain and logistics management before departure directly affect internal and external satisfaction. In addition, a situation may arise that will seriously threaten the safety of life and property at sea and in continent. The aim of this study is to reveal the importance of logistics and supply chain for Antarctic cruise travel, which is among the new trends in marine tourism logistics. In this study firstly the factors that make Antarctica cruise trips attractive are presented, and the planning options for door-to-door transfers of tourists, as well as the importance of inputs in terms of logistics and supply chain for ship, crew and cruise tourists are explained such as food, beverage, fuel,fresh water, heating, spare parts and safety equipments.

Keywords: Antarctica, Marine Business Tourism, Cruise Voyage

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 24-25

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.