Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Havayolu Sektöründe Sürdürülebilirlik Analizi: Türkiye Örneği

Ebru Demirci
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ahmet Yağız Karaismail
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Çalışmanın Havacılık Sektörünün gelecekte hızlı ve sürekli büyümesinin ön görülmesindeki en önemli sorun sınırlı doğal kaynakların kullanımı ile bu durumun uzun vadede sürdürülemez olarak değerlendirilmesidir. Havayolu şirketlerinin faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için birçok faktörü dikkate alarak işlem yapmaları gerekmektedir. Bu araştırmada, düşük maliyetli ( low cost ) taşıyıcı olarak bilinen Pegasus Havayolları ile Tam Hizmet sağlayıcısı ( Full Service ) olarak bilinen Türk Havayolları (THY); hava kargo taşımacılığı alanındaki iş stratejilerinde sürdürülebilirliği nasıl ele aldıklarını incelenecektir. Araştırmada bir tam hizmet sağlayıcı ve düşük maliyetli taşıyıcısının; çevresel ve temel performans göstergelerinin neler olduğu, iş stratejilerinde sürdürülebilirliği nasıl ele aldıkları, sürdürebilirlik açısından birbirlerinden neler öğrenebilecekleri şirket özellikleri ile birlikte değerlendirilecektir. Çalışmada, THY ve Pegasus Havayollarının hava kargo taşımacılığı süreçlerinde sürdürülebilirliği nasıl ele aldıklarını incelemek için strateji, operasyonlar ve kültür olmak üzere üç farklı bakış açısı kullanılacaktır. Pegasus Havayollarının düşük maliyet stratejisi ile mümkün olan en ucuz bilet ve kargo navlun fiyatını sağlamaya çalışması sürdürülebilirlik açısından pek olumlu sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır. Pegasus Şirketi, kültürel uyum, liderlik, iletişim, raporlama, paydaş baskısı, çevre bilinci yerleştirme, en iyi uygulamaların yayılması, operasyonel ve çevresel yönetimi gibi konularda sürdürülebilirlik açısından THY’dan farklı olduğu görülmektedir. THY, farklılaşma stratejisi nedeniyle iş fonksiyonlarında sürdürülebilirliği güçlü bir şekilde ele almaktadır. THY, Pegasus’un aksine liderlik, güçlü iletişim, raporlama gibi konularında daha etkin stratejiler geliştirmektedir. Çalışmada, sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak uzmanlarla görüşmeler yapılacaktır. Uzmanlardan sağlanan bilgilerle sektörde farklı stratejiler geliştiren iki şirketin karşılaştırması ve değerlendirmesi yapılacaktır. Havayollarının sağlamış oldukları kargo hizmetlerindeki ile yolcu taşımacılığındaki stratejiler doğuran paralel şekilde birbirileri ile benzerlik gösterse de değerlendirmeler kargo hizmetleri odağında yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tam Hizmet Taşıyıcı, Pegasus, Türk Hava Yolları, Sürdürülebilirlik, Düşük Maliyetli Taşıyıcı

Sustainability Analysis in the Aviation Sector: The Case of Turkey

The most important problem in foreseeing the rapid and continuous growth of the Aviation Sector in the future is the use of limited natural resources and the evaluation of this situation as unsustainable in the long run. Airline companies need to take into account many factors in order for their activities to be sustainable. In this research, Pegasus Airlines, known as a low-cost carrier, and Turkish Airlines (THY), known as a Full Service provider; how they address sustainability in their business strategies in air cargo transportation will be examined. A full-service provider and low-cost carrier in research; What environmental and key performance indicators are, how they address sustainability in their business strategies, what they can learn from each other in terms of sustainability will be evaluated together with the characteristics of the company. In the study, three different perspectives, namely strategy, operations and culture, will be used to examine how THY and Pegasus Airlines handle sustainability in their air cargo transportation processes. Pegasus Airlines tries to provide the cheapest possible ticket and cargo freight prices with its low cost strategy, It does not produce positive results in terms of sustainability. Pegasus Company differs from THY in terms of sustainability in terms of cultural harmony, leadership, communication, reporting, stakeholder pressure, environmental awareness, dissemination of best practices, and operational and environmental management. THY strongly considers sustainability in its business functions due to its differentiation strategy. Unlike Pegasus, THY develops more effective strategies in terms of leadership, strong communication and reporting. In the study, interviews will be held with experts, taking into account the sustainability criteria. Comparison and evaluation will be made of two companies that develop different strategies in the sector with the information provided by the experts. Although the strategies in the cargo services provided by the airlines and in the passenger transportation are parallel to each other, the evaluations will be made in the focus of cargo services.

Keywords: Low Cost Carrier, Full Service Carrier, Pegasus, Turkish Airlines, Sustainability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.