Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Elektrikli Araç Akıllı Şarj Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi

Hüseyin Korkmaz
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Elektrikli araçların popüler olmasıyla birlikte akıllı şarj teknolojileri, bilimsel çalışmaların ve araştırmacıların odak noktası olmuştur. Ancak şimdiye kadar kullanıcıların bu konsepti benimsediğine ya da kabul ettiğine dair çok az araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma, kullanıcıların elektrikli araçlar için geliştirilen akıllı şarj teknolojilerine yönelik algılarını, tutumlarını ve kullanma niyetlerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla, literatürde bulunan akıllı şarj teknolojilerinin kabulünü etkileyen potansiyel faktörler değerlendirilerek hibrit bir model önerilir. Bu faktörler şunlardır: Taban Fiyatı indirimi, kWh Fiyatı indirimi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu, Şebeke İstikrarı, Algılanan Risk, Esnek Mobilite İhtiyaçları, Özellikler, Kişiselleştirme, Veri Gizliliği, Elektrikli Araç ilgisi, Teknolojik Yenilikçilik, Ekonomik Değerler (Sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönelik tutumlar), Elektrik Araç Deneyimi ve Kullanıcı Kabulü’dür. Çalışma için ihtiyaç duyulan veriler anket yöntemi ile elde edilecektir. Önerilen modelin test edilebilmesi için Yapısal Eşitlik Modeli yönteminin kullanılması düşünülmektedir. Çalışmadan elde edilecek bulguların, elektrikli araçlar için geliştirilen akıllı şarj teknolojilerinin kabulünü ve kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yardımcı olması ve karar vericilere veya politika yapıcılara rehberlik etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şarj, Elektrikli Araç, Kullanıcı Kabulü, Yapısal Eşitlik Modeli, Akıllı Teknoloji

User Adoption of Electric Vehicle Smart Charging Technology

With the popularity of electric vehicles, smart charging technologies have been the focus of scientific studies and researchers. However, so far there is little study of users’ adoption or acceptance of the concept. This study is carried out to measure users' perceptions, attitudes, and intentions toward innovative charging technologies developed for electric vehicles. For this purpose, a hybrid model is proposed by evaluating the potential factors affecting the acceptance of smart charging technologies from the literature. These factors are Discount base price, Discount kWh-price, Integration of renewable energy sources, Grid stability, Perceived risk, Flexible mobility needs, Features, Customization, Data privacy, Electric Vehicle interest, Technological innovativeness, Economic values (attitudes toward a sustainable lifestyle), Electric Vehicle experience, and user acceptance. The data needed for the study will be obtained by the questionnaire method. It is planned to use the Structural Equation Model method in order to test the proposed model. The research findings are expected to help identify the factors affecting the acceptance and use of smart charging technologies developed for electric vehicles and to guide decision-makers or policymakers.

Keywords: User Acceptance, Structural Equation Modeling, Electric Vehicle, Smart Charging, Smart Technology

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.