Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

e-ISBN-978-605-07-1307-7


VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

Editör
Kıvanç Halil Arıç

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-13

14-17

18

19-20

21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-32

33-34

35

36-37

38-39

40-43

44-46

47-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

APEC Ülkelerinin Ulaştırma Altyapılarının Karşılaştırılması

Serkan Taştan, Kıvanç Halil Arıç, Sara Moujahıd

60-62

63-64

65-66

Lojistik İşletmelerinde Yeşil ve Çevre Dostu Girişimlerin Yönetimi

Hakan Gödek, Çağatay Coşkun, Hasan Yusuf Şahinoğlu, Ebru Demirci

67-68

69-70

71-72

73-82

83-99

100-115

116-128

129-130


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.