Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Havalimanı Sürdürülebilirliği: İstanbul Havalimanı Örneği

Mehmet Gürtürk
Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Erkan Çelik
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sürdürülebilirlik; havalimanlarına farkındalık, rekabet, gelir gibi birçok fayda sağlamaktadır. Bu yüzden sürdürülebilirlik havalimanlarının bugünü ve geleceği için önemli bir stratejidir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir havalimanı kriterlerini ortaya koymak ve bu kriterler doğrultusunda İstanbul Havalimanı’nı incelemektir. Bu kapsamda sürdürülebilir havalimanı ile ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kriterler çerçevesinde İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilirlik açısından durumu incelenmiştir. Elde edilen sonuçların diğer havalimanlarının geleceği için de faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sürdürülebilirlik

Airport Sustainability: The Case of Istanbul Airport

Sustainability provides many benefits to airports such as awareness, competition, and income. Therefore, sustainability is an important strategy for the present and future of airports. This study aims to reveal sustainable airport criteria and to examine Istanbul Airport in line with these criteria. In this context, a literature review on the sustainable airport was carried out. Within the framework of the determined criteria, the situation of Istanbul Airport in terms of sustainability was examined. It is concluded that the obtained results may be beneficial for the future of other airports as well.

Keywords: Airport, Istanbul Airport, Sustainability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.