Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hızlı Tüketim Mallarının Teslimatında Yeni Teknolojilerin Kullanılması: Otonom Araçların Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

Yavuz Toraman
Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

Teknolojinin gelişimi insanların konfor alanlarının genişlemesine imkan sağlamıştır. Teknolojik ürün ve hizmetler bir çok farklı alanda insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda gelişen teknoloji COVID-19 süreciyle başlayan salgın hastalıklara karşı alınan tedbirlere yardımcı olmuştur. Özellikle temassız teslimat özelinde kargo otomatları ve otonom araçlarla birlikte kuryelerin temassız ürün teslimatı gerçekleştirmesi COVID-19 sonrası önemli hale gelerek insanlar tarafından tercih edilmektedir. Teknolojinin gelişimiyle insanların ilgili teknolojilere karşı tutumu ve onları kullanma niyetlerine etki eden faktörlerin tespiti oldukça önemli hale gelmiştir. Mevcut araştırmada da hızlı tüketim mallarının teslimatında kullanılmaya başlayan otonom araçların kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmiştir. Araştırma özelinde ‘Teslimat Güvenliği’ değişkeni modernize edilerek kullanılmıştır. Araştırmada yeni teknolojilerin kabulü sürecinde sıkça başvurulan Teknoloji Kabul Modelinden (TKM) faydalanılmıştır. Araştırma modelinde birden fazla ilişki söz konusu olduğundan dolayı yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesinde literatürde kullanılan Smart PLS 3 programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otonom Araçlar, Lojistik, Son Adım Teslimatı, E-Ticaret, Teknoloji Kabul Modeli, Temassız Teslimat

Using New Technologies in the Delivery of FMCG: Examining Autonomous Vehicles in the Framework of Technology Acceptance Model

The development of technology has allowed people to expand their comfort zones. Technological products and services facilitate human life in many different areas. In this context, developing technology has helped the measures taken against epidemic diseases that started with the COVID-19 process. Especially for contactless delivery, contactless product delivery by couriers with cargo vending machines (Locker) and autonomous vehicles has become important after COVID-19 and is preferred by people. With the development of technology, it has become very important to determine the attitudes of people towards related technologies and the factors affecting their intention to use them. In the present study, the factors affecting the use of autonomous vehicles, which have started to be used in the delivery of fast moving consumer goods, were examined. In the research, the 'Delivery Security' variable has been modernized and used. Technology Acceptance Model (TAM), which is frequently used in the process of accepting new technologies, was used in the research. Structural equation modeling was used because there was more than one relationship in the research model. In structural equation modeling, analyzes were carried out using the Smart PLS 3 program used in the literature.

Keywords: Logistics, Contactless Delivery, Autonomous Vehicles, Last Mile Delivery, Technology Acceptance Model

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.