Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İlaç Lojistiği; Sivas İli Ecza Depoları Üzerine E-Lojistik Uygulamalar

Zerrin Işıksal
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

İlaç lojistiği, ilacın üretildiği andan itibaren kesintiye uğramadan doğru yerde ve zamanda tüketiciye ulaştırılana kadar geçirdiği evrelerde gerçekleşen faaliyetler arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Lojistik uygulamalar bu koordinasyonun etkin ve verimli sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ecza depoları da ilaçların kullanıcılara aktarılması konusunda üretici firmalar, dağıtıcılar, perakendeciler ve hastaneler arasındaki ürüne ulaşmayı sağlayan kuruluşlardır. Bu çalışma Sivas’ta faaliyet gösteren ecza depolarının e-lojistik uygulamalarının tespit edilmesi amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Araştırmanın sonucunda Sivas ili ecza depolarının e-lojistik uygulamalarının gelişme sürecinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlaç Lojistiği, E-Lojistik Uygulamalar, Ecza Depoları

Pharmaceutıcal Logistics; E-Logistics Applications on Pharmaceutıcal Stores In Sivas

Pharmaceutical logistics is the coordination between the activities that take place in the phases that the drug passes from the moment it is produced until it is delivered to the consumer at the right place and time without interruption. Logistics practices are very important in terms of ensuring this coordination effectively and efficiently. Pharmaceutical warehouses are also organizations that provide access to the product between manufacturers, distributors, retailers and hospitals for the transfer of drugs to users. This study is a study conducted to determine the e-logistics applications of pharmaceutical warehouses operating in Sivas. As a result of the research, it was concluded that the e-logistics applications of the pharmaceutical warehouses in Sivas are in the development process.

Keywords: Pharma Logistics, E-Logistics Applications, Pharmaceutical Warehouses

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.