Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kümeleme Analizi ile Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulaştırma Altyapısının Karşılaştırılması

Najibul Kashem
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve ele alınan 25 Avrupa Birliği ülkelesinin ulaştırma altyapısını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada kümeleme analizi yöntemi kullanılmıştır. Ulaştırma altyapısı olarak; karayolu altyapısının kalitesi, demiryolu hizmetlerinin verimliliği, hava taşımacılığı hizmetlerinin verimliliği ve liman hizmetlerinin verimliliği göstergeleri kullanılmıştır. 2008 ve 2019 yılları için yapılan analizde ülkelerin kaç kümede toplandığı ve ülkelerin yer aldığı kümelerde değişikliğin olup olmadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kümeleme Analizi, Ulaştırma Altyapısı, Avrupa Birliği Ülkeleri

Comparison of Transport Infrastructure of Turkey and European Union Countries with Cluster Analysis

The aim of this study is to comparatively examine the transportation infrastructure of Turkey and the 25 European Union countries. For this purpose, cluster analysis method was used in the study. As transportation infrastructure; indicators of quality of road infrastructure, efficiency of railway services, efficiency of air transport services and efficiency of port services are used. In the analysis made for the years 2008 and 2019, it was examined how many clusters the countries are in and whether there is a change in the clusters in which the countries are located.

Keywords: Transportation Infrastructure, European Union Countries, Turkey, Cluster Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.