Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolama Süreci

Münevver Yakut
Doktora Öğrencisi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gizem Geçgil
Doktora Öğrencisi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gelişen dünya endüstrisi ile beraber kimyasal maddelerin kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Başta kimya sanayisi olmak üzere hemen hemen bütün iş kollarında sayısızca kimyasal maddelerin çeşitli formları kullanılmaktadır. Herhangi bir sektörde ham madde olarak kullanılan kimyasal madde başka başka bir sektörde yan ürün veya çıktı maddesi gibi çeşitli şekillerde üretim sektörüne girmektedir. Ülkelerin Pazar payında geniş kullanımı ve getirisi olan bu kimyasal maddelerin birden fazla tehlike ve bundan kaynaklı riski barındırdığı bilinmekle beraber bu maddeler genellikle tehlikeli ve çok tehlikeli madde sınıflandırmasına girmektedir. Lojistik sektöründe kimyasal maddelerin taşınım ve depolama faaliyetleri önemli bir yere sahip olup, güvenli kullanımı ve güvenli istiflenmesi işletme ve çalışan sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Kimyasal maddeler depolanırken veya taşınırken malzeme güvenlik bilgi formlarından yararlanılmaktadır. Bu envanterlerde kimyasalların güvenli kullanım ve olası risklerine ait genişçe bilgiler mevcuttur. Diğer yandan özellikle kimyasal maddelerin depolanması ile ilgili güvenli depolama matrisinden yararlanılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada amaç lojistik sektöründe taşıma öncesi ve sonrası kullanılan tehlikeli ve çok tehlikeli kimyasal maddelerin aktarım sürecinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde olması için iş sağlığı ve güvenli kapsamında mevzuata uygun çözüm önerileri sunmaktır.Bu amaçla seçilen 5 lojistik firmasındaki kimyasal madde depoları incelenmiş olup, sonuçlar Elmeri güvenlik endeksine göre hesaplandığında 3 deponun elmeri güvenlik endeksi üzeri çıkarken 2 tane depoda güvenlik endeksi altında çıkmıştır.Elde edilen sonuçlara bakıldığında depolama ve taşıma işlerinde kimyasalların kullanım öncesi çalışanların kimyasal madde eğitimine tabi tutulması büyük fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Taşıma ve Depolama, Kimyasal Madde

Safe Storage of Chemicals in the Logistics Sector

With the developing world industry, the use of chemical substances is becoming widespread. Various forms of numerous chemicals are used in almost all business lines, especially in the chemical industry. The chemical used as a raw material in any sector enters the production sector in various forms such as by-product or output material in another sector. Although it is known that these chemicals, which are widely used and profitable in the market share of the countries, contain more than one danger and the resulting risk, these substances are generally classified as dangerous and very dangerous goods.Transport and storage activities of chemicals have an important place in the logistics sector, and their safe use and safe stacking are among the issues that need attention in terms of business and employee health. Material safety data sheets are used when storing or transporting chemicals. These in ventories contain extensive information on the safe use and possible risks of chemicals. On the other hand, it is important to use the safe storage matrix, especially for the storage of chemicals.The aim of this study is to provide solutions in accordance with the legislation within the scope of occupational health and safety in order to ensure that the transfer process of dangerous and very dangerous chemicals used before and after transportation in the logistics sector is safe and healthy. When calculated according to the safety index, while the Elmeri safety index of 3 warehouses was above 50%, the safety index of 2 warehouses was below 50%. Considering the results obtained, it will be of great benefit to the employees to undergo chemical training before the use of chemicals in storage and transportation works.

Keywords: Chemical Substances, Logistics, Transport and Storage

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.