Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Yer Seçimi Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması

Tuba Bozkurt
Doktora Öğrencisi, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İşletmelerin faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütebilmesi ve karı maksimize edebilmesi için gerek işletme konumu gerekse ürünlerin muhafaza edildiği depoların konumu son derece önemlidir. Bu noktada yapılan bu çalışmanın amacı “Lojistik yer seçimi” üzerine yayımlanmış çalışmaların literatür taraması şeklinde sunulmasıdır. Çalışma için, 2017-2022 Haziran döneminde Google Scholar veri tabanında yayımlanmış “Logistics center location” “Lojistik yer seçimi” ve “ Lojistik köy seçimi” başlıkları ile ve sadece başlıkta, direkt konu ile ilgili olan çalışmalar taratılarak ulaşılan araştırma makaleleri seçilmiştir. Tüm kısıtlar dahilinde konu üzerine çalışılmış 40 adet araştırma makalesine ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler; çalışma yılı, yazar adı, araştırma yöntemi, makale içeriği, yayımlandığı dergi ve yayım dili başlıkları altında değerlendirilmiştir. Makalelere bakıldığında kısıtlar dahilinde lojistik yer seçimi üzerine daha önce yapılmış bir literatür taraması çalışması bulunmadığı görülmüştür. Çalışma literatürde lojistik yer seçimi alanında yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturmaya katkı sağlaması üzere yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Yer Seçimi, Literatür Taraması

A Literature Review on Logistics Location Studies

Both the location of the business and the location of the warehouses where the products are stored are extremely important in order for the businesses to carry out their activities successfully and maximize profits. At this point, the aim of this study is to present the published studies on "Logistics location selection" in the form of a literature review. For the study, research articles with the titles "Logistics center location", "Logistics location selection" and "Logistics village selection" published in the Google Scholar database in the period of 2017-2022 June were selected, and only the research articles that were accessed by scanning the studies directly related to the subject in the title were selected. Within all constraints, 40 research articles on the subject were reached. Accessed articles; study year, author's name, research method, article content, journal in which it was published, and publication language. When the articles were examined, it was seen that there was no previous literature review study on logistics location selection within the constraints. The study was carried out in order to contribute to creating a resource for the studies to be done in the field of logistics location selection in the literature.

Keywords: Logistics Location Selection, Logistics Center Location, Literature Review

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.