Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Paris MoU-Liman Devleti Kontrolü Uygulanan Konteyner Gemilerine İlişkin Bir Analiz

Özlem Sanrı
Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Uluslararası ticarete konu olan malların yaklaşık yüzde 90’ı gemiler aracılığıyla yapılmaktadır. Gemilerin emniyet, güvenlik ve çevre açısından belirlenen standartlara uygun olarak sefere çıkması için ulusal ve uluslararası hukuki düzenleme ve yaptırımlar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de liman devleti kontrolüdür. Liman devleti kontrolü ile kıyı devleti kendi limanlarındaki yabancı bayraklı gemilere denetimler uygulayarak geminin uluslararası düzenlemelere uygunluğunu tespit etmektedir. İlk bölgesel Liman Devleti anlaşması olan ve Kuzey Atlantik havzasını kapsayan Mutabakat Momerandumu (Paris MoU) kapsamında gemiler belirlenen kriterler doğrultusunda denetime tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada Paris Liman Devleti Kontrolü Momerandumu kapsamında konteyner gemilerine 2019-2021 yılları arasında yapılan denetimlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Konteyner gemileri kullanıma başlandığı 1950’lerden günümüze sağladığı hız ve verimlilik avantajlarından ötürü gelişerek sektörde tercih edilen bir gemi tipi olmuştur. Frekans analizi sonucunda örneklem kümesini oluşturan 100 adet konteyner gemisinin çoğunluğunun () Liberya’ya kayıtlı olduğu, tutulma süresinin 15 günden kısa olduğu () ve ağırlıklı olarak kış aylarında () denetlendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaş ve üzeri () ve 37.500 grostondan küçük gemilerin () tutulmaya tabi olduğu gözlemlenmiştir. Gemilerin bağımsız denetim ve gözetimlerini yapan klas kuruluşları arasında American Bureau of Shipping öne çıkarken, Belçika limanları en çok tutulmanın gerçekleştiği () liman devleti olarak belirlenmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla Ki Kare Testi çoğunlukla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan analiz sonucunda konteyner gemisinin tutulma süresi ile mevsim arasında ve bayrak ülkesi ile klas kuruluşu arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konteyner Gemisi, Liman Devleti Kontrolü, Paris MoU

An Analysis of Container Ships Under Port State Control-Paris Mou

About 90 percent of the goods subject to international trade are carried by ships. There are national and international regulations and sanctions for the ships to sail in accordance with the standards determined in terms of safety, security and environment. One of these regulations is port state control. With port state control, the coastal state performs in spections on foreign flagged ships in its own ports and determines the ship's compliance with international regulations. Within the scope of Paris Momerandum of Understanding (Paris MoU), which is the first regional Port State agreement and covers the North Atlantic basin, ships are subject to in spections in line with the determined criterias. In this study, it is aimed to analyze the in spections made between 2019-2021 on container ships within the scope of Paris MoU. Container ships have been a preferred ship type in the sector since the 1950s, when they started to be used, due to the speed and efficiency advantages they provide. As a result of the frequency analysis, it was concluded that the majority (21%) of the 100 container ships constituting the sample set were registered in Liberia, the detention period was shorter than 15 days (88%), and they were mainly in spected in winter (30%). In addition, it has been observed that ships aged 15 and over (60%) and smaller than 37,500 gross tons (64%) are subject to detention. While the American Bureau of Shipping stands out among the classification societies that carry out the independent inspection and surveillance of ships, Belgian ports were determined as the port state with the highest number of detentions (23%). Chi-Square Test is mostly used to determine the relationship between categorical variables. As a result of the analysis applied in this direction, a significant relationship has been reached between the detention period of the container ship and the season, and between the flag country and the classification society.

Keywords: Paris MoU, Container Shipping, Port State Control

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.