Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'deki Afet Yönetimi Süreçlerinin Lojistik Yaklaşımlarla Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Öneriler

Ali Özgür Karagülle
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Erdal Kılıç
Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Türkiye öncelikle deprem olmak üzere heyelan, yangın ve çığ vb. çeşitli insan veya doğal kaynaklı afet yaşanma sıklığı bakımından dünyanın en riskli bölgeleri arasında yer almaktadır. Türkiye, Küresel Risk Endeksi’ne göre 191 ülke arasında 45. sırada yer alarak “yüksek risk” grubu içerisindedir. Ayrıca oluşturacağımız model önerisiyle başta beklenen İstanbul depremi olmak üzere ülkemizde olabilecek bütün acil ve afet durumlarında insani yardım lojistiğinin etkin ve kesintisiz olarak sağlanacağı modeli, dünyada uygulanan modellerde analiz edilerek ülkemizin lojistik kabiliyet ve kapasitesi de göz önünde bulundurularak bir model oluşturmaktır. insani yardım lojistiğinde bütün insani yardım organizasyonları ve aktörleri olası afetlere karşı performanslarını iyileştirmeli ve etkin hazırlık ve müdahale süreçlerine sahip olmalıdır. Etkin hazırlık ve müdahale süreçleri bütün insani yardım organizasyonlarının kaynaklarının aynı anda kullanılmasıyla daha iyi bir duruma gelebilmektedir. insani yardım organizasyonlarının insani yardım lojistiği performanslarını iyileştirmesi hem toplum hem de afetzedeler açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılacak iyileştirmeler doğrudan topluma ve afetzedelerin insani yardım lojistiği süreçlerine olumlu bir şekilde etki edecektir .Çalışmamızın amacı Ülkemizdeki kamu kurum-kuruluşları ile stk ların insani yardım faaliyetleri incelenerek stkların ve kamu kurumlarının sosyal yardımların toplanması dağıtılması depolanması gibi farklı alternatifler arasından karar almalarını kolaylaştırmak ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın analizi sonucu ortaya çıkacak stratejilerinin önceliklerine göre sıralanması ile hangi stratejinin stk ve kamu kurumları için daha uygun olacağı belirlenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Afet Lojistiği, İnsani Yardım

Recommendations for the Restructuring of Disaster Management Processes in Turkey with Logistics Approaches

Disasters not only destroy people's lives and property, but also cause great pain to people who survived. Due to the lack of preparation and planning and limited opportunities prior to disaster, disasters have consequences leading up to destroy cities. It is essential to be prepared for disasters and pre and post disaster process must be managed properly in order to minimalize these losses. Disaster logistics is important at this point. Disaster logistics is described as efficient and cost effective flow, storage, planning, implementation and control of goods, merchandise and related information from the first production point to the end consumption points in order to satisfy the needs of the people. Stages of disaster logistics are pre-disaster preparedness, disaster response process and post intervention logistics activities. Disaster logistics must be event-based and dynamic. Due to every disaster have its own features as the type, severity, according to temporal and geographic features and the sensitivities, disaster logistics is an issue that a constantly working area and requires the development of new approaches. Therefore, the continuous measurement of risk and disaster management plan always needs revision. To be ready for rescue in every case is possible by very well organization before the disaster. As very terrible disasters occurred in Turkey in the past, some studies are still being done not to face them again. It can be said that unfortunately these studies are not enough organized yet. The reason of this disorganization is that, as if earthquake is a unique disaster occurs in Turkey, others are not aware. In fact disasters are faced to in different way in our country. In this view mass movement, avalanche and flood are also effective in our country. So precautions in Turkey should be changed from region to region. In this study example of some natural disaster managements from other countries taken from are given and some ideas are put forwarded for Turkey.

Keywords: Disaster logistics Performance, Disaster Management, Disaster Management of Turkey

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.