Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaşım ve Hareketlilik Tercihlerinde Covid 19’un Etkileri

Salih Özçelik
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2019 yılının son aylarında Çin’de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve pandemi niteliğine dönüşen Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid 19), sosyal yaşamı, ekonomik hayatı, uluslararası ticareti, insan etkileşimini derinden etkileyerek insan alışkanlıklarını değiştirmiştir. Covid 19 hastalığının bulaşıcı niteliği, özellikle insanların birlikte hareket etme sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bunların sonucunda, insanların gündelik yaşamında kullandıkları güzergahlar, ulaşım araçları ve alışkanlıklar değişiklik göstermiştir. Seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim/çalışma imkanlarının denenmesiyle birlikte insanların ulaşım tercihlerinde değişiklikler yaşanmıştır. Avusturalya, Brezilya, Çin, Gana, Hindistan, İran, İtalya, Norveç, Güney Afrika ve ABD ülkelerinde yaşayan 9394 kişini ulaşım ve hareketlilik tercihleri toplandığı bir veri seti üzerinden Covid 19’un tercihlere etkilerinin neler olduğu araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, insanların pandemi öncesi ve pandemi esnasındaki tercihleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmış olması sebebiyle önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ulaşım, Hareketlilik Tercihleri

Effects of Covid 19 in Transportation and Mobility Preferences

In the last months of 2019, the new Coronavirus disease (Covid 19), which started in China in the last months of 2019 and became a pandemi, has changed human habits by deeply influenced social life, economic life, international trade and human interaction. The infectious nature of Covid 19 disease has revealed the problems of acting together, especially people. As a result, the routes, means of transportation and habits that people use in their daily life have changed. With the testing of travel restrictions, curfews and distance education/working opportunities, there have been changes in the transportation preferences of people. Australia, Brazil, China, Ghana, India, Iran, Italy, Norway, South Africa and US countries living in 9394 people living in transportation and mobility preferences have been investigated through a data set of Covid 19 on the preferences have been investigated. The findings are important because it reveals the differences between people's preferences before and during their pandemia.

Keywords: Mobility Preferences, Transportation, Covid-19

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.