Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulusal Telekomünikasyon Sisteminde Yaşanan Gelişmeler ve Ekonomik Büyüme

Mehmet Adak
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze telekomünikasyon kanallarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıları araştırılmıştır. Öncelikle ülkenin telekomünikasyon gelişimi tarihsel bir perspektiften özetlenmektedir. Sonraki aşamada her bir telekomünikasyon kanalının ekonomik büyümeye katkısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Son olarak tüm telekomünikasyon kanallarındaki gelişmelerin toplam üretime etkisi zaman değişkeninde analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet Hattı, Ekonomik Büyüme, Sabit Telefon Hattı, Cep Telefonu Hattı

Developments in the National Telecommunication System and Economic Growth

Developments in the National Telecommunication System and Economic Growth In this study, the developments in telecommunication channels from the foundation of the Republic of Turkey to the present and the contributions of these developments to economic growth have been investigated. First of all, the telecommunications development of the country is summarized from a historical perspective. In the following stage, the contribution of each telecommunication channel to economic growth has been tried to be analyzed. Finally, the effect of the developments in all telecommunication channels on aggregate production was tried to be analyzed in time variable.

Keywords: Mobile Telephone Subscribers, Economic Growth, Fixed Telephone Subscribers, Internet Subcribers

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605-07-1307-7

Sayfa: 129-130

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.