Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Azerbaycan Havayollarının Ulaştırma Açısından Stratejik Değerlendirilmesi

Nijat Abasbaylı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Abit Balın
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Modern sivil havacılığın hızla gelişmesi giderek bölgesel havacılığa daha fazla önem verilmesini ortaya çıkarıyor. Özellikle bağımsızlıklarını yeni kazanmış Güney Kafkasya ülkelerinin bu sektörde uygulanan yeni yapılanmalara uyum sağlaması ve kendi ulusal havacılık sektörünü geliştirmesi taşımacılık sektörleri için önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada Azerbaycan Havayolları kurumunun tarihsel olarak gelişimi, Güney Kafkasya bölgesi açısından stratejik değerlendirilmiş, bu bölgedeki ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasına verdiği katkı incelenmiştir. SWOT analizi yapılarak strateji belirleme ve planlama açısından değerlendirilme yapılmıştır. Bu coğrafyalardan yapılan genel taşımalar ve bu bölgeler üzerinden kullanılan farklı hatların önemi tartışılarak bölgelere yaptığı katkılar dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Havacılık, Azerbaycan Hava yolları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.