Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Yeni Yaklaşımlar: Teknokentler Bağlamında Bir Değerlendirme

Cemal İyem
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Endüstri 4.0 ile gelen dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de yeni iş tanımları, iş gerekleri, yeni iş modelleri ihtiyacını belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Özellikle lojistik sektöründeki yeni pazar koşulları, bu sektörde faaliyet gösteren organizasyonları rekabet avantajı sağlayabilmeleri için farklı stratejiler geliştirmeye itmiştir. Bu stratejilerin başında da Ar-Ge ve inovatif çalışmalara önem vererek Teknokent bünyesinde yer almaları gelmektedir. Bu çalışmada lojistik sektöründeki değişime dikkat çekilerek, bu değişimde Teknokentlerin rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkemizde faaliyete geçmiş Teknokentler’de yıllar bazında lojistik sektöründeki firmaların genel durumu hakkında bilgi verilerek, değerlendirme yapılmıştır. Teknokentlerin lojistik sektöründeki firmalara ne gibi avantajlar sağladığı çalışmada vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknokent, Endüstri 4.0, Lojistik Sektörü

New Approaches in Logistics Sector: An Assessment in the Context of Technopark

The digital transformation and technological developments that come with Industry 4.0 have brought forth the need for new job definitions, job requirements and new business models in the logistics sector as in every sector. Especially the new market conditions in the logistics sector have led the organizations operating in this sector to develop different strategies in order to provide competitive advantage. At the beginning of these strategies, the importance of R & D and innovative studies is to take part in Technopark. In this study, the change in the logistics sector is emphasized and the role of Technoparks in this change is explained. Technopark started its operations in our country by giving information about the general situation of the companies in the logistics sector on an annual basis and evaluating them. The advantages of technoparks to the companies in the logistics sector were emphasized in the study.

Keywords: Logistics Industry, Technopark, Industry 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.