Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Profile of Thesis and Dissertations on Supply Chain Published in Turkey

Ömer Faruk Efe
Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye

Burak Efe
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

In today's competitive environment, businesses are more aware of the necessity of the supply chain than ever before. Businesses that perceive the needs of the market correctly and respond adequately will continue to protect their assets. Supply chain management is one of the important topics that affect the continuity and performance of work environments. Supply chain applicatios has become a very important research area with the customer happiness activities in enterprises. Many number of studies have been conducting related to supply chain in literature. The aim of this study is to review all theses and dissertations in the Turkey to go into the detail of the research related to supply chain. Council of Higher Education database in Turkey is used to retrieve all theses and dissertations. In total, 502 theses and dissertations are gathered in 1998-2018. These theses are classified with respect to research topic, method/approach. Content analysis is utilized to analyse all retrieved theses and dissertations in Turkey. It is expected that the results of this study can prevent the researchers to conduct the similar studies in the future. In addition, the researchers can evaluate the intensity of the topics being studied and find the existing gap in supply chain literature.

Keywords: Supply Chain, Postgraduate Theses, Content Analysis

Türkiye’de Tedarik Zinciri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Profili

Günümüzün rekabet ortamında işletmeler, tedarik zincirinin öneminin gerekliliğinin, her zamankinden daha çok farkındadır. Pazarın ihtiyaçlarını doğru olarak algılayan ve bunlara yeterli düzeyde cevap verebilen işletmeler varlıklarını korumaya devam edeceklerdir. Çalışma ortamlarının sürekliliğini ve performansını etkileyen önemli başlıklardan biri de tedarik zinciri yönetimidir. Tedarik zinciri uygulamaları, işletmelerde müşteri memnuniyetinin önem kazanmasıyla birlikte çok önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Tedarik zinciri ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, ülkemizde tedarik zinciri ile ilgili lisansüstü düzeyinde yapılmış tezlerin genel profilini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, tarama modeli ile elde edilen lisansüstü tezlerin, içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 1998-2018 yıllarında yapılmış 502 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Tezler; yayın yılı, araştırma konusu, kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bakımından sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçlarının, gelecekte tedarik zinciri yönetimi ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar içinde bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma sayesinde, araştırmacılar için çalışılan konuların yoğunluklarını değerlendirmeleri ve literatürde var olan eksiklikleri tespit etmelerinin de sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.