Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Toplu Taşıma Kullanıcılarının Mobil Toplu Taşıma Uygulamalarına Yönelik Yaklaşımlarının Araştırılması

Burak Can Altay
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Abdullah Okumuş
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Toplu taşıma kullanıcılarının, toplu taşıma bilgisine erişim sağlamak için faydalandıkları en önemli araçlardan birisi kullanıcı temelli akıllı mobilite anlayışının ürünlerinden olan mobil toplu taşıma uygulamalarıdır. Bu araştırmada, toplu taşıma kullanıcılarının mobil toplu taşıma uygulamalarına yönelik tutumları ve kullanma niyetleri üzerinde etkili olabilecek algıların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, konuya ilişkin literatür incelemesinin yanında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, sosyal etki ve algılanan mobilite değişkenlerinin toplu taşıma kullanıcılarının mobil toplu taşıma uygulamalarına yönelik tutum ve kullanma niyetleri üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Kullanma Niyeti, Toplu Taşıma Uygulamaları, Tutum

Investigation of the Approaches on Public Transport Users for Transit Apps

One of the most important means by which public transport users benefit from accessing public transport information is transit apps, which are products of user-based smart mobility. In this study, it is aimed to determine the perceptions that may affect the attitudes and intention of public transport users to transit apps. Considering the literature review on the subject and expert opinions it is evaluated that perceived benefit, perceived ease of use, social influence and perceived mobility variables may have an impact on public transport users' attitudes and intention to use transit apps.

Keywords: Public Transport, Attitude, intention to use, transit apps

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.