Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türk Dış Ticaret ve Lojistik Sektöründe Deniz Taşımacılığının Önemi: Güncel Bir Durum Analizi

Fatih Yılmaz
Dr., T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada; lojistiğin dört temel taşımacılık modundan biri olan denizyolu taşımacılığının Türk dış ticareti açısından önemi ve güncel durumun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası ticaret, lojistik, denizyolu taşımacılığı ve limanlara ilişkin literatür incelenmiş, dünya ticareti ve Türkiye’nin 2018 yılı dış ticaret profili ile dünyada ve Türkiye’deki limancılık faaliyetleri ve deniz ticaret filosunun durumu incelenerek güncel bir durum analizi yapılmıştır. Günümüzde dünya ticaretinin tonaj bazında %85'i denizyolu ile taşımaktadır. Ticaret gemileri ve limanlar, ülkelerin dünyaya açılan pencereleri olup uluslararası ticaretin ve lojistik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip unsurlardır. 2018 yılı Türk dış ticaret verileri incelendiğinde, parasal değer olarak ihracatın %62,8’inin, ithalatın ise %59,6’sının denizyoluyla yapıldığı görülmektedir. Bu durum, denizyolu taşımacılığının uluslararası ticaret açısından önemini açıkça göstermektedir. Sonuç itibariyle; bir taraftan mevcut Türk deniz ticaret filosunun ve limanların teknik ve teknolojik kapasitesini ve yatırımları geliştirip sorunları ortadan kaldırarak Türk dış ticaretinde Türk bayraklı gemilerin taşıma payını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülürken, diğer taraftan da Türk girişimcilerin küresel gemi işletmeciliği firmalarına ve dünyanın stratejik lokasyonlarındaki liman tesislerine yönelik finansal yatırımlarının teşvik edilmesinin, Türkiye’nin deniz taşımacılığı ve lojistik alanında hak ettiği küresel oyuncu konumuna kısa zamanda erişmesinde daha etkili sonuçlar sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Deniz Taşımacılığı, Lojistik, Liman

Importance of Maritime Transportation For Turkish Foreign Trade and Logistics Sector: A Current Situation Analysis

In this study, it is aimed to examine the importance of maritime transportation for the Turkish foreign trade which is one of basic transportation modes in logistics and its current situation. With this aim, the literature on national and international trade, logistics, maritime transportation and sea ports have been examined and current situation on world trade, Turkey’s foreign trade profile for 2018, port activities and situation of world’s and Turkey’s merchant fleets have been analyzed. Today, 85% of the world trade is transported by sea. The merchant ships and sea ports are the windows of countries to the world and are critical components for the sustainability of international trade and logistics activities. According to the data on Turkish foreign trade for 2018, it is seen that, 62,8% of exports and 59,6% of imports in terms of monetary value have been realized by sea. That clearly shows the importance of maritime transportation for international trade. In conclusion, it is considered that encouraging financial investment of Turkish entrepreneurs to global shipping companies and port facilities at strategic locations around the world can provide more effective results for Turkey to be a “global player” in the field of maritime and logistics in a short time, while continuing efforts to increase the share of Turkish flagged ships in Turkish foreign trade by improving the technical and technological capacity and investments of existing Turkish merchant fleet and ports, and eliminating relevant problems.

Keywords: Logistics, Foreign Trade, Maritime Transportation, Merchant Fleet, Ports

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.