Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Turizm İşletmelerinde Uluslararası Pazarlamada Ürün Farklılaştırma Stratejileri

Sinan Gülnar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye

Murat Arslandere
Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye

Son yıllarda uluslararası düzeyde hizmet veren turizm şirketleri varlıklarını devam ettirebilme ve giderek artan rekabet ortamında müşteri kitlesini koruma ve geliştirme adına yeni pazarlama stratejileri geliştirmektedir. Şirketlerin geliştirdikleri pazarlama stratejileri arasında ürün farklılaştırma stratejileri önemli bir yere sahiptir. Turizm işletmeleri ürün farklılaştırma yoluna giderek hem mevcut turistik ürünlerini geliştirmekte hem de müşteri kitlesinin beklentilerini karşılamaya yönelik yeni ürünler geliştirmektedir. Uluslararası turizm pazarlamasında ürün farklılaştırma stratejileri önemli bir pazarlama karması unsuru ile bağlantılı olduğu için bu konunun irdelenmesi önem arz etmektedir.. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada uluslararası turizm işletmelerinde uluslararası pazarlamada ürün farklılaştırma stratejilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama, Turizm, Ürün Farklılaştırma

International Tourism Enterprises' Product Differentiation Strategies in International Marketing

In recent years, tourism companies that have been serving internationally have been developing new marketing strategies in order to maintain their existence and to protect and develop their customer base in an increasingly competitive environment. Product differentiation strategies have an important place among the marketing strategies developed by companies. Tourism businesses both develop existing products by differentiating products and develop new products to meet the expectations of customers. In international tourism marketing, it is important to address this issue as product differentiation strategies are linked to an important element of the marketing mix. In this study, it is aimed to evaluate product differentiation strategies in international marketing in international tourism enterprises.

Keywords: International Marketing, product differentiation, Tourism

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.