Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm: YÖK Bağlamında Bir Değerlendirme

Cemal İyem
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Emel İslamoğlu
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Fatih Ulutaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Günümüz enformasyon çağında hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişim ve dönüşüm ihtiyacı kendini göstermekte ve bu konuda birçok farklı uygulama denenmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hedeflerini dikkate alarak, dijital dönüşüm ile üniversitelerin teknolojik alt yapısını hazırlama noktasında uygun iş süreçlerini belirleyerek bunları uygulamaya başlamıştır. Bu çalışma yükseköğretimde dijital dönüşüm sürecini ele alarak, YÖK’ün bu konudaki uygulamalarını incelemekte ve süreç ile ilgili öneriler ve tavsiyelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada yöntem olarak nitel veri analiz yöntemlerinden bilgi, belge inceleme ve içerik analizi yöntemi uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: YÖK, Yükseköğretim, Dijital Dönüşüm

Digital Transformation in Higher Educatıon: An Evaluation in the Context of YÖK

In today's information age, the need for change and transformation manifests itself in education as well as in all other areas of life and many different applications are being tried in this field. The Higher Education Council (YÖK) has also taken into account the objectives of the Digital Transformation Office established within the Presidency and determined the appropriate business processes in order to prepare the technological infrastructure of the universities through digital transformation. This study examines the digital transformation process in higher education, examines the applications of YÖK in this regard and aims to make recommendations and recommendations about the process. In this study, information, document analysis and content analysis method, which is one of the qualitative data analysis methods, will be applied.

Keywords: Higher Education, YÖK, Digital Transformation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.