Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

E-Ticarette Kullanılan Sanal Posların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Nuray Aydın
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bahadır Fatih Yıldırım
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gelişen teknolojiyle birlikte e-ticaret, yüz yüze ticaretin önüne geçmiştir. İnsanların mobil cihazlar vasıtasıyla internete erişimi artık bir cep mesafesi kadardır. Bu durum küreselleşmenin de etkisiyle e-ticaretin potansiyelini daha da artırmıştır. Satıcıyı görmeden tek dokunuşla ödeme alınabilmesiyle lokal bir işletmenin bile dünyanın bir ucundaki müşteriye satış yapabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca insanları kısıtlı zaman, uzak mesafe, ürün çokluğu, kapıya teslim, farklı ödeme yöntemleri gibi etkenler de bu duruma katkı sağlamıştır. E-ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinden en önemlisi de sanal poslardır. Bu çalışmada sanal pos sağlayan üç işletmenin, banka sayısı, komisyon oranı, para birimi, işletme güvenilirliği, güvenli kart saklama, müşteri ilişkileri ve raporlama kriterleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma kapsamında karar matrisi alternatifler ve kriterler hakkında bilgi sahibi olan uzmanların görüşlerine müracaat edilerek öğrenilmiştir. Analizde kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde LOPCOW yöntemi, belirlenen ağırlıkların değerlendirilmesi için ise MABAC yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, MABAC, LOPCOW, E-Ticaret, Sanal POS

Evaluation of Virtual POS Used in E-Commerce with Multi-Criteria Decision Making Method

With developing technology, e-commerce has surpassed face-to-face commerce. Access to the internet through people's mobile devices is now just a pocket away. This situation has further increased the e-commerce potential of globalization. By being able to receive payments with one touch without seeing the seller, it enables even a local company to carry to a costumer that is in around the world. In addition, parameters such as people's limited time, long distances, abundance of products, door delivery, and different payment methods also contribute to this situation. The most important payment method used in e-commerce is virtual POS. This study, virtual POS provider 3 companies’ was evaluated with currencies, number of banks, commission rate, business reliability, secure card storage, customer relations and reporting. It has been referenced to participants who have information about the decision matrix alternatives and options. In the analysis, the LOPCOW method was used to determine the importance of the criteria and the MABAC method was used to evaluate the referenced weights.

Keywords: Virtual POS, LOPCOW, Multi Criteria Decision Making, MABAC, E-Commerce

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 13-14

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.