Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

PV Sistemlerin Şarj İstasyonlarına Entegre Edilmesi

Zeynep Yaman
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Kübra Sümeyye Aldemir
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Necmi Cemal Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Günümüzde çevreci anlayışın gelişmesiyle ve kaynakların azalmasıyla birlikte bir sürü önemli gelişmeler ve yenilikler yaşanmıştır. Bu çevreci anlayışın devamı olarak elektrikli araçlar popüler olmaya başlamıştır. Elektrikli araçların üretim ve kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile birçok yol güzergahları, ev ve iş yerlerine şarj istasyonları kurulmuş ve kurulması planlanan projeler ortaya çıkmıştır. Elektrikli araç şarj noktalarının sayısının artması nedeniyle yerel elektrik ağları üzerindeki baskıyı azaltma konusunda alternatifler araştırılmıştır. Tabi bu şarj istasyonlarının da maliyeti düşük ve çevreci olması istenilmesiyle birlikte yenilebilir sistemlerle entegre şarj istasyonları ortaya çıkmıştır. Türkiye ‘de yerli aracı olan TOGG ile bu sektörde kendine yer edinmiştir. Bu araştırmanın amacı, Marmara bölgesindeki Kocaeli ili için PV sistemlerin şarj istasyonlarına entegre edilerek elektrikli araçların şarj edilmesinin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Şarj İstasyonları, Güneş Enerjisi, Elektrikli Araçlar, TOGG

Integrating PV Systems into Charging Stations

Today, with the development of environmental understanding and the decrease in resources, many important developments and innovations have occurred. As a continuation of this environmentally friendly approach, electric vehicles have become popular. As the production and use of electric vehicles has become widespread, charging stations have been installed on many roads, homes and workplaces and the projects planned to be established have emerged. As the number of electric vehicle charging points increases, alternatives that will reduce the pressure on local electricity networks have begun to be investigated. Of course, with the desire for these charging stations to be low-cost and environmentally friendly, charging stations integrated with renewable systems have emerged. It has gained a place for itself in this sector with TOGG, which is a domestic vehicle in Turkey. The aim of this research is to examine the charging of electric vehicles by integrating PV systems into charging stations for the Kocaeli province in the Marmara region.

Keywords: Electric Vehicle, Solar Energy, TOGG, Electric Charge Station

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 11-12

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.